Odgođeni nerecipročni prihodi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Odgođeni nerecipročni prihodi
Stranica:
121.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
O pitanjima bitnim za pripremu godišnjeg obračuna osoba koje vode neprofitno računovodstvo bit će pisano u posebnom prilogu časopisu RRiF br. 1/09. koji će izići početkom prosinca 2008. S obzirom na to da se taj prilog ne šalje svim pretplatnicima, molimo pretplatnike koji ga ne prime, a potreban im je, da se obrate našem odjelu pretplate. U ovom praktikumu dano je knjiženje prihoda budućeg razdoblja koji se odnosi na prihode od članarine koji se ubrajaju u skupinu nerecipročnih prihoda.
Hashtags:
#Neprofitno