Rekapitulacija podataka o plaćama za postupak kontrole Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Rekapitulacija podataka o plaćama za postupak kontrole Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Po isteku svake kalendarske godine poslodavci su obvezni sastaviti rekapitulaciju plaća radnika, koje se odnose na prethodnu kalendarsku godinu, na propisanim obrascima koji su potrebni Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje zbog kontrole i verifikacije plaća, a koje će svakom radniku poslužiti kao osnovica za utvrđivanje mirovine. Rekapitulacije ne treba slati u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, nego ih treba pripremiti te ih poslati ili predočiti kada to, u slučaju kontrole, bude zatraženo. S obzirom da o točnoj evidenciji plaća ovisi brzina i točnost pri utvrđivanju mirovine, sastavljanje tih evidencija je za radnike od izuzetne važnosti, što poslodavci trebaju imati na umu.
  1. Kako sastaviti rekapitulacije plaća
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Mirovinsko, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #TroškoviOsoblja