Postupci s PDV-om pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša" i obrnuto

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Postupci s PDV-om pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša" i obrnuto
Stranica:
211.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U prethodnom su članku pod naslovom "Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak", pojašnjeni kriteriji za obvezan prelazak obrtnika dohodaša u sustav dvostavnog knjigovodstva, sastavljanje početne bilance te plaćanje poreza na dobitak. Umjesto primjene tzv. načela blagajne, ova skupinu poreznih obveznika će od 1. siječnja 2009. biti nagrađena primjenom jedinstvene porezne stope poreza na dobitak od 20%. Osim navedenoga te novih pravila računovodstvenog ponašanja, treba voditi računa i o novim pravilima koji se odnose na PDV. U ovom članku daju se najbitnije napomene, obveze i porezne posljedice prijelaza dohodaša u dobitaš te dobitaša u dohodaša, s motrišta poreza na dodanu vrijednost.
  1. Uvod
  2. Temeljna pravila oporezivanja PDV-om "dobitaša" u odnosu na "dohodaša"
  3. Obveze PDV -a pri prijelazu »dohodaša« na »dobitaše« za 2008. i u 2009.
  4. Izrada konačnog obračuna pdv-a na obrascu PDV-K »dohodaša« koji su prešli u »dobitaše«
  5. Obveze kod prijelaza "dobitaša" na "dohodaša"
  6. Zaključne napomene
Hashtags:
#PDV, #Porezi