RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti poslodavci na bruto-plaću zaposlenika obračunavaju i plaćaju doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%. Isto tako, prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 143/02. i 33/05., dalje: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) svi poslodavci, osim poslodavaca koji zapošljavaju 20 i manje zaposlenika, obvezni su plaćati poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom (dalje: poseban doprinos) po stopi od 0,1%. Nadalje, poslodavci koji imaju obvezu zaposliti osobu s invaliditetom, a nisu to učinili, plaćaju poseban doprinos po povećanoj stopi od 0,2%. O tome pišemo u nastavku ovog članka.

  1. TKO JE OBVEZNIK PLAĆANJA POSEBNOG DOPRINOSA PO STOPI OD 0,1%
  2. TKO JE OBVEZAN ZAPOSLITI OSOBU S INVALIDITETOM ILI OBRAČUNAVATI  POSEBAN DOPRINOS OD 0,2%
  3. IZVJEŠĆIVANJE I UPLATA POSEBNOG DOPRINOSA
  4. ŠTO POSLODAVAC TREBA UČINITI AKO NA VRIJEME NE OBRAČUNA POSEBAN DOPRINOS5. PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM MOGU SE OSTVARITI POTICAJI

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)