RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri izradi godišnjeg obračuna u hotelijerskoj djelatnosti koja pruža usluge smještaja na jednoj strani i ugostiteljstva kao djelatnosti što obavlja usluge prehrane i pića na drugoj strani, ponajprije treba voditi brigu o osobitostima ove djelatnosti koja je uređena Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. U članku se razmatraju neke osobitosti poslovnih događaja ugostitelja i hotelijera, o čemu bitno ovisi i rezultat poslovanja ove skupine poreznih obveznika. Opširnije o svemu pročitajte u nastavku članka.

  1. UVOD
  2. NAPOMENE - KONTROLA PRIJE IZRADE GODIŠNJEG OBRAČUNA
  3. EVIDENTIRANJE NABAVE SIROVINA I MATERIJALA S POREZNOG I RAČUNOVODSTVENOG MOTRIŠTA
  4. UTVRĐIVANJE I KNJIŽENJE POREZNO DOPUSTIVIH GUBITAKA PROIZVODA I REGENERIRANIH JELA TE OTPADAKA
  5. KONTROLA ISKAZANIH PRIHODA OD PRUŽENIH UGOSTITELJSKIH USLUGA I USLUGA SMJEŠTAJA TE ISPRAVNO ZARAČUNANOG POREZA
  6. NAJVAŽNIJE EVIDENCIJE KOJE TREBA IMATI U UGOSTITELJSKOM SMJEŠTAJNOM OBJEKTU
  7. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)