RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osobitosti u računovodstvenoj evidenciji vide se iz obveze primjene propisanog računskog plana za leasing društva. Leasing društva primjenjuju Međunarodne standarde financijskog izvještavanja jer se smatraju velikim poduzetnikom. Financijske izvještaje, osim FINI, predaju HANFI. O zakonskom određenju, osobitostima i izvještavanju leasing društava pišemo u nastavku.

  1. ZAKONSKI OKVIR
  2. RAČUNSKI PLAN
  3. EVIDENCIJA POSLOVNIH PROMJENA
  4. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJA

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)