RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
  • Članak:Izvještaj o novčanom tijeku
  • Stranica:112.
  • Autor/i:Mr. sc. Dubravka Kopun (ml.)

Sažetak:

Izvještaj o novčanom tijeku predstavlja jedan od osnovnih financijskih izvještaja koji se, zajedno s ostalim financijskim izvještajima, koristi kako bi pružio informacije o ocjenjivanju promjene neto-imovine poduzetnika i njegove financijske strukture (uključujući likvidnost i solventnost). Informacije o novčanom tijeku pomažu eksternim i internim korisnicima financijskih izvještaja u ocjenjivanju mogućnosti poduzetnika da stvara novac i da se utvrde odljevi novčanih sredstava nužni za redovito poslovanje poduzetnika.

  1. Obveznici sastavljanja izvještaja
  2. Definicija novca i novčanih ekvivalenata
  3. Metode izvještaja o novčanom tijeku
  4. Struktura izvještaja o novčanom tijeku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)