RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
  • Članak:Primitak dara i oročenje novca
  • Stranica:121.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

  1. PRIMITAK DARA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
  2. OROČENJE NOVCA

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)