RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Nar. nov., br. 31/09. promijenjeni su neki pravilnici koji uređuju gospodarenje otpadom i plaćanje pojedinih naknada proizvođača odnosno uvoznika. U nekim pravilnicima smanjene su odnosno povećane nadoknade troškova koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plaća sakupljačima odnosno uporabiteljima pojedinih skupina otpada. U ovom članku obrađujemo najbitnije novosti vezane za te promjene. Upućujemo čitatelje na naše prethodne članke o tim temama kako bi stekli cjelovitu sliku o pojedinoj temi.

  1. Promjene pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu
  2. EE otpad
  3. Baterije i akumulatori
  4. Otpadna ulja
  5. Otpadne gume
  6. Otpadna vozila

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)