RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trgovačka društva u poslovnoj praksi često koriste vlastite proizvode, robu i vlastite usluge za potrebe svog poslovanja. To su najčešće uporabe koje se odnose na ulaganja u dugotrajnu imovinu (strojevi, poslovni prostor i dr.) i izgradnju dugotrajne imovine u vlastitoj izvedbi, ulaganja u kratkotrajnu imovinu i trošenje u promidžbene svrhe. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje uporabe vlastitih proizvoda, roba i usluga, s posebnim osvrtom na iskazivanje internih prihoda po toj osnovi.

  1. Uporaba vlastitih proizvoda, roba i usluga u poslovanju
  2. Prihodi s osnove uporabe dobara i usluga za vlastite potrebe
  3. Učinci iskazivanja prihoda po osnovi uporabe vlastitih proizvoda i usluga
  4. Ulaganja vlastitih dobara i usluga u dugotrajnu imovinu
  5. Ulaganja vlastitih dobara i usluga u kratkotrajnu imovinu i troškove
  6. Davanje vlastitih dobara i usluga u svrhu reprezentacije, promidžbe i darovanja
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)