RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (dalje: ZOSP, novi zakon)1, koji je zamijenio dotad važeći istoimeni Zakon iz 2003. (dalje: ZOSP’03, prethodni zakon)2, stupio je na snagu 17. ožujka 2009. Novim zakonom izvršena su dodatna usklađenja sa smjernicama (direktivama) Europske zajednice, koje se odnose na politiku zaštite potrošača u području sigurnosti proizvoda, čime je ostvarena potpunija i viša razina zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača  u odnosu na moguće štetne rizike proizvoda koji kupuju ili koriste. Opširnije o tome pročitajte u nastavku članka.

  1. Općenito o sigurnosti proizvoda koji se stavljaju na tržište
  2. Razlozi i svrha donošenja novog zakona
  3. Koji su proizvodi predmet uređenja novog zakona
  4. Opći sigurnosni zahtjevi za proizvode na tržištu
  5. Tko je proizvođač, a tko distributer i koje su njihove obveze
  6. Mjere nadležnih tijela za osiguravanje provedbe zakona
  7. Provođenje inspekcijskog nadzora
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)