Računovođe, revizori, porezni savjetnici, odvjetnici i javni bilježnici u sustavu sprječavanja pranja novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Računovođe, revizori, porezni savjetnici, odvjetnici i javni bilježnici u sustavu sprječavanja pranja novca
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:
S obzirom na to da se od početka 2009. primjenjuje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, obveznici njegove primjene dobili su nove zadatke.Iako sve osobe koje posluju imaju neke obveze prema tom zakonu, obveznici primjene tog zakona koji su izrijekom navedeni ponašaju se nešto drukčije od osoba koje to nisu. Među obveznicima nalaze se i osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti. Bitna skupina tih osoba su fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja.
  1. UVOD
  2. OPĆENITO O PRANJU NOVCA
  3. OBVEZE U PROVEDBI ZAKONA ZA RAČUNOVOĐE, REVIZORE I POREZNE SAVJETNIKE
  4. OBVEZE U PROVEDBI ZAKONA ZA ODVJETNIKE, ODVJETNIČKA DRUŠTVA I JAVNE BILJEŽNIKE
Hashtags:
#Računovodstvo, #TržišteIPropisi