RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
 • Članak:Sufinanciranje
 • Stranica:56.
 • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

 • RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 
 • PRAKTIKUM NEPROFITNOG RAČUNOVODSTVA
 • U ovom članku Autorica predočuje knjiženja i druge računovodstvene postupke kod neprofitnih organizacija povezano sa transakcijama sufinanciranja nabave dugotrajne imovine.
 • Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

  Pretplatnik
  Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)