Izjava o misiji, viziji i ciljevima te knjiga procesa

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2008
Članak:
Izjava o misiji, viziji i ciljevima te knjiga procesa
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Uspostava financijskog upravljanja i kontrola je proces koji će trajati nekoliko godina. Kako su prve aktivnosti vezane za uspostavu tog sustava sastavljanje izjave o misiji, viziji i poslovnim ciljevima u članku su objašnjeni ovi pojmovi i dani primjeri za njihovo određivanje. Izrada knjige (mape) procesa je zahtjevna zadaća te stoga za to treba zadužiti voditelje ustrojstvenih jedinica. U članku su dani prijedlozi kako bi se poslovni procesi mogli popisati i opisati, kao i primjeri za navedeno.
Hashtags:
#Proračunsko, #Revizija