Godišnje izvješćivanje o sustavu unutarnjih financijskih kontrola

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2008
Članak:
Godišnje izvješćivanje o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U skladu s odredbama čl. 15. i 30. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 141/06.) čelnik korisnika proračuna izvješćuje Središnju harmonizacijsku jedinicu Ministarstva financija o funkcioniranju, djelotvornosti i učinkovitosti sustava unutarnjih financijskih kontrola. Naputkom za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Nar.nov., br. 8/07. – dalje: Naputak) propisan je sadržaj, rokovii oblik izvješćivanja.
Hashtags:
#Proračunsko, #Revizija