Računovodstvo mjenjačkih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Računovodstvo mjenjačkih društava
Stranica:
32.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Mjenjački poslovi su poslovi koji se mogu obavljati na temelju deviznih propisa. Povezani su s kupnjom i prodajom strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu. Mjenjačkim poslovima se, osim banaka, mogu baviti i ovlašteni mjenjači. Ovlašteni mjenjači mogu biti pravne i fizičke osobe. Njihov je rad detaljno propisan, tj. tehnologija njihova rada strogo je uređena te ju svi ovlašteni mjenjači moraju poštovati.Ovlašteni mjenjači u svojem radu rabe programe koji generiraju obrasce i izvještaje koji su temelj iskazivanja mjenjačkog posla u njihovim poslovnim knjigama.U članku se daje prikaz mjenjačkog posla u knjigovodstvu obveznika primjene Zakona o računovodstvu trgovačkog društva ili obrta dobitaša.
 1. Uvod
 2. Uvjeti za obavljanje mjenjačkih poslova
 3. Licencija za rad4. Bezgotovinska naplata
 4. Ugovor s bankom
 5. Tečajna lista
 6. Certificirani zaštićeni računalni program
 7. Dopuštene poslovne transakcije ovlaštenih mjenjača
 8. Jedinstveni obrasci
 9. Računalni program i knjigovodstveni iskaz poslovanja ovlaštenog mjenjača
 10. Treba li na dan obračuna primijeniti srednji tečaj HNB-a
 11. Što ovlašteni mjenjač treba imati u mjenjačnici
 12. Porez na dodanu vrijednost
 13. Neke ostale obveze ovlaštenih mjenjača
Hashtags:
#Devizno, #Računovodstvo, #UslužneDjelatnosti