Regres za godišnji odmor u 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Regres za godišnji odmor u 2009.
Stranica:
88.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Radniku se može, kao naknada za godišnji odmor, isplatiti do 2.500,00 kn bez oporezivanja ako je kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom poslodavca određeno to pravo. Treba imati na umu da je neoporeziva svota od 2.500,00 kn ograničena na porezno razdoblje, a može se rasporediti na nekoliko prigoda od kojih jedna može biti i godišnji odmor. Osim toga, postoji mogućnost davanja radniku i dara u naravi do 400,00 kn vrijednosti s uključenim PDV-om, bez oporezivanja godišnje, što se može iskoristiti i prigodom godišnjeg odmora. Kako treba postupiti pri isplati regresa, kako obračunati porez i doprinose ako se isplaćuje ili daje dar u naravi u novcu i/ili u naravi iznad neoporezive svote odnosno vrijednosti te kako evidentirati u knjigovodstvu, pišemo u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Porezni položaj regresa
  3. Obračun poreza na dohodak i doprinosa ako se regres isplaćuje u svoti iznad neoporezive ili se oporezuje u cijelosti
  4. Utjecaj oporezovanog regresa na mirovinsku osnovicu i naknadu za bolovanje
  5. Iskazivanje regresa u obrascu R-Sm i obrascu ID
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #Plaće, #TroškoviOsoblja, #TroškoviOsoblja