Porezna kartica – obrazac PK

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Porezna kartica – obrazac PK
Stranica:
107.
Autor/i:
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Sažetak:
Porezna kartica je isprava u kojoj su iskazani podatci poreznog obveznika na temelju kojih se zaposleniku i drugim osobama koje ostvaruju plaće odnosno dohodak od nesamostalnog rada priznaju osobni odbitci. Od početka primjene oporezivanja dohodaka, tj. od 1. siječnja 1994. otkad se pri oporezivanju dohotka uzima u obzir obiteljski status poreznog obveznika oslobađanjem od oporezivanja jednog dijela dohotka u ovisnosti o broju uzdržavane djece i drugih članova obitelji, porezna je kartica mijenjana oblikom i sadržajem. Budući da je to bitna isprava na temelju koje se utvrđuje visina osobnog odbitka, a često je bitna i u retroaktivnoj primjeni ili analizi utjecaja osobnog odbitka na oporezivi dio dohotka, u ovom članku dajemo kronologiju primjene osobnog odbitka, a s time i izmjene poreznih kartica.
  1. Porezna kartica u sustavu poreza na dohodak (kronološki pregled i osnovna obilježja)
  2. Postupci u vezi s poreznom karticom (sadržaj, izdavanje i vođenje obrasca pk poslije 1. Siječnja 2005.)
  3. Zaključne napomene
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi