Ispravak i odgovor kao instituti hrvatskoga medijskog prava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2009
Članak:
Ispravak i odgovor kao instituti hrvatskoga medijskog prava
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Sažetak:
Pravo na ispravak zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske. Instituti ispravka i odgovora protuteža su koja treba osigurati da se pravo na slobodu izražavanja ne ostvaruje na štetu drugih prava, osobito prava vezanih za privatnost, saniranje nezakonitog lišenja slobode ili osude te uz presumpciju nedužnosti, ali i jednakog prava drugoga na slobodu izražavanja misli. Važnost korektivnih instrumenata medijskog djelovanja razmjerna je, među ostalim, percepciji javnosti o kvaliteti novinarskog djelovanja, ali i o stvarnoj slobodi koju novinari uživaju u svom radu. Stoga, prije prelaska na pravnu raščlambu teme ovog rada, autor prenosi rezultate nedavnog istraživanja o stajalištima javnosti prema novinarstvu te o društvenom statusu pojedinih profesija te profesionalnog istraživanja o vjerodostojnosti novina. Nadalje, analizira odredbe Zakona o medijima kojima je uređeno objavljivanje ispravka i odgovora, odredbe Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima radija i televizije te Kodeksa časti Hrvatskoga novinarskog društva. Posebni osvrti posvećeni su sudskoj praksi, razlikovanju ispravka i odgovora te elementima uravnoteženja legitimnih interesa medija, odnosno ovlaštenika prava na ispravak/odgovor.
  1. UVOD
  2. ISTRAŽIVANJA O PERCEPCIJI NOVINARSTVA I MEDIJSKOJ PRAKSI
  3. ODREDBE MEDIJSKOG PRAVA O ISPRAVKU I ODGOVORU
  4. IZ SUDSKE PRAKSE
  5. GLAVNE RAZLIKE IZMEĐU ISPRAVKA I ODGOVORA
  6. URAVNOTEŽENJE LEGITIMNIH INTERESA MEDIJA I OVLAŠTENIKA PRAVA NA ISPRAVAK/ODGOVOR
  7. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo