Novi Zakon o općem upravnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 5.2009
Članak:
Novi Zakon o općem upravnom postupku
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o općem upravnom postupku je temeljni postupovni zakon na osnovi kojeg tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne samouprave i pravne osobe sa javnim ovlastima rješavaju u upravnim stvarima, stoga je i svaka promjena postupovnih pravila od velike važnosti za pravni sustav u cjelini. Kroz ovaj članak autor daje prikaz zakonskih rješenja ugrađenih u upravo doneseni, novi Zakon o općem upravnom postupku, i to bez ulaženja u širi komentar Zakona ili oportunost pojedinih odredbi. Zakon jasno definira temeljne pojmove upravnog postupka te uvodi niz postupovnih novina kao što su jedinstveno upravno mjesto, elektronička komunikacija i elektronička dostava, upravni ugovor itd.Zakon značajno reducira broj pravnih lijekova, no uvodi i jedan novi – prigovor. Nova zakonska rješenja trebaju značajno doprinijeti kvaliteti i ubrzanju vođenja upravnog postupka i rješavanju upravnih stvari.         
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo