Minimalni uvjeti za obavljanje gospodarskih djelatnosti – zakonska i podzakonska regulativa – obvezujuća primjena posebnih propisa iz područja gradnje

Časopis: Pravo i porezi - 5.2009
Članak:
Minimalni uvjeti za obavljanje gospodarskih djelatnosti – zakonska i podzakonska regulativa – obvezujuća primjena posebnih propisa iz područja gradnje
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Sažetak:
Kako bi neki poslovni subjekt mogao započeti obavljati svoju registriranu djelatnost uglavnom mu je potrebno ishoditi minimalne tehničke uvjete za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Najčešće je riječ o djelatnostima trgovine, ugostiteljstva, graditeljstva. Naime, postupci pribave odgovarajućih isprava iz područja gradnje kod nadležnih tijela graditeljstva znaju se podosta otegnuti i traju duže od rokova (propisanih posebnim propisima za pojedina područja) za donošenje rješenja o udovoljavanju minimalnim uvjetima, što često rezultira odustajanjem od zahtjeva, prekidanjem postupaka i sl.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo