Posebnosti provedbe godišnjeg popisa obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2008
Članak:
Posebnosti provedbe godišnjeg popisa obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA
Sažetak:
Prosinac je i za “dohodaše”, obrtnike i slobodna zanimanja koji vode poslovne knjige na temelju evidentiranih primitaka i izdataka, razdoblje pripreme za izradu godišnje porezne prijave. To je za njih osobito važo zbog toga šo navedena skupina poreznih obveznika iskazuje primitke i izdatke prema načlu blagajne, a to znači da će samo poslovni događji koji su plaćni i naplaćni zaključo sa 31. prosinca 2008. biti evidentirani u poslovnim knjigama te mogu biti predmet godišje porezne prijave na obrascu DOH, odnosno DOH-Z za 2008. Godišji popis –inventura jedna je od važnih pripremnih radnji pri izradi godišjeg obračna zbog utvrđvanja stvarnog stanja pozicija imovine u odnosu na stanje iskazano u poslovnim knjigama jer iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičih osoba. Opšrnije o osobitostima provođnja godišjeg popisa fizičih osoba pročtajte u nastavku čanka.
Hashtags:
#Obrtnici