Neživotnost nekih odredaba ZPP-a koje su protivne ekonomičnosti postupka

Časopis: Pravo i porezi - 5.2009
Članak:
Neživotnost nekih odredaba ZPP-a koje su protivne ekonomičnosti postupka
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Božo VILUŠIČ, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u članku iznosi svoj kritički osvrt na pravne norme sadržane u čl. 86. i 359. st. 2. Zakona o parničnom postupku za koje smatra da sputavaju učinkovitost suđenja pa predlaže njihove izmjene ili uklanjanje iz ZPP-a.
  1. UVOD
  2. KRITIČKI OSVRT NA PRAVNU NORMU IZ ČL. 86. ZPP-a
  3. O ŠTETNOSTI ODREDABA ČL. 359. ST. 2. ZPP-a
  4. KAKO TUMAČITI POSTUPOVNE NORME ČL. 86. I 359. ST. 2. ZPP-a
  5. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo