RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Praktikum neprofitnog računovodstva

  1. POSEBNI POREZ NA PLAĆE
  2. POSEBNI POREZ NA PRIMITKE OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)