Samoupravna suradnja – sredstvo poboljšanja kvalitete javnih usluga

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 10.2009
Članak:
Samoupravna suradnja – sredstvo poboljšanja kvalitete javnih usluga
Stranica:
3.
Autor/i:
Katarina SERDAR, dipl. iur.
Sažetak:
Hrvatski je sustav, s malo više od 550 jedinica lokalne samouprave, sasvim sigurno previše fragmentiran i preskup za Hrvatsku. Sve su glasniji zahtjevi za reformom lokalne samouprave u vidu smanjenja broja jedinica lokalne samouprave – govori se o ukidanju čak 150 općina, a mogu se čuti i zahtjevi odnosno prijedlozi za ukidanjem županija i osnivanjem regija.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo