Osobitosti izrade godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Osobitosti izrade godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2009.
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Osobitosti hotelijerske odnosno ugostiteljske djelatnosti očituju se, uz osebujan način pružanja usluge koji uređuje Zakon o ugostiteljstvu, i u posebnoj stopi PDV-a za pružanje usluge smještaja od 10%, a računovodstveno evidentiranje, iako nalikuje trgovini, treba evidentirati kao uslužnu djelatnost u kojoj se isprepliću elementi proizvodnje. Promjena stope PDV-a od 1. kolovoza na 23% imala je u određenom dijelu također utjecaj u ugostiteljstvu. Temeljne upute o sastavljanju financijskih i poreznih izvješća dane su u našem časopisu br. 1/10., dok se u ovom članku pojašnjavaju posebnosti koje se odnose na ove djelatnosti. Opširnije o svemu pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod

2. Što treba kontrolirati prije izrade godišnjeg obračuna

3. Kako i od koga ugostitelji nabavljaju sirovine i materijale za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

4. Iskazivanje prihoda i porezne obveze od pruženih ugostiteljskih usluga i usluga smještaja

5. Evidencije koje ugostitelji trebaju imati u ugostiteljskom objektu

Hashtags:
#Računovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoUgostitelja, #RačunovodstvoUTurzimu, #UslužneDjelatnosti, #UslužneDjelatnosti