RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika prema novom pravilniku Donesen je novi Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji se primjenjuje od 3. studenoga 2009. Subjekti (RKP korisnici) koji su ga u nekoj od prethodnih godina predali i dobili status proračunskog ili izvanproračunskog korisnika, zbog izmijenjenog obrasca, nemaju obvezu ponovne predaje.

1. Uvod

2. Status proračunskog i izvanproračunskog korisnika

3. Sadržaj registra

4. Način vođenja registra

5. Postupak stjecanja statusa proračunskog korisnika

6. Postupak stjecanja statusa izvanproračunskog korisnika

7. Promjene podataka u registru - Obrazac PRKP

8. RKP broj

9. Specifični proračunski korisnici

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)