RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U 2009. nije mijenjan sustav proračunskog računovodstva. Gotovo se svi financijski izvještaji, za poslovanje u 2009., predaju do 16. veljače 2010. Stoga provjeru podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima treba obaviti što prije. Provjera podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima jedan je od oblika pripreme za utvrđivanje rezultata poslovanja. U pripremama za sastavljanje financijskih izvještaja pozornost treba obratiti na raznovrsna usklađenja. Knjiženja istovrsnih poslovnih promjena trebaju biti jednaka. Iako je računovodstveni propis odredio sustave knjiženja, u nekim ih se okolnostima ne može dosljedno slijediti. Ta odstupanja nisu pogrešna. Ona se moraju, ako su opravdana, uvažiti pri kontroli prometa pojedinih knjigovodstvenih računa. Sastavni dio ovog članka je tablični pregled knjiženja objavljenih 2009. u časopisu RRiF u stalnoj rubrici Praktikum proračunskog računovodstva.

1. Uvod

2. Jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo

3. Provjera pozicija dvostavnog knjigovodstva

4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)