RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Definiranje regionalne razvojne politike i donošenje strategije regionalnog razvoja prioritet je Republike Hrvatske radi produbljivanja društveno-gospodarskih razlika i razvojnih mogućnosti unutar zemlje, odnosno u različitim dijelovima zemlje te među različitim društvenim skupinama. Republika Hrvatska nastoji u potpunosti integrirati svoje gospodarstvo i tržište u globalni kontekst te osigurati uvjete da svi dijelovi zemlje budu sposobni natjecati se u tom okruženju. Bitan čimbenik koji utječe na porast značenja regionalne politike je pristupanje Europskoj uniji i korištenju fondova Europske unije, a radi smanjenja unutarnjih regionalnih razlika i stvaranja uvjeta koji bi omogućili Republici Hrvatskoj da se što brže približi prosječnoj razini društveno-gospodarskog razvoja Europske unije.

1. Uvod

2. Regionalna politika EU

3. NUTS klasifikacija

4. Akualni okvir za regionalnu politiku RH

5. Regionalne razlike u RH

6. Instrument pretpristupne pomoći - IPA

7. Operativni program za regionalnu konkuretnost 2007. - 2009.

8. Ljudski - intelektualni kapital u ulozi stvaranja nove vrijednosti

9. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)