RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 65/08.) za razdoblje od 2008. do 2012., statistička se izvješća za tromjesečno razdoblje dostavljaju na već poznatim pripadajućim tiskanicama TSI-POD, TSI-BAN, TSI-OS-RE.

1. Obveznici sastavljanja statističkog izvještaja

2. Opće napomene i specifičnosti u vezi s ispunjavanjem obrasca TSI-POD

3. Investicije u dugotrajnu imovinu

4. Način predaje izvještaja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)