Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – ožujak 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – ožujak 2010.
Stranica:
65.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  • RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Neprofitne organizacije koje vode dvostavno knjigovodstvo moraju za razdoblje siječanj ožujak 2010. sastaviti i FINA-i dostaviti obrazac S-PR-RAS-NPF. On se sastavlja i dostavlja do 20. travnja 2010. Temelj za popunjavanje obrasca su podatci iskazani na knjigovodstvenim računima. Samo se neki podatci koji se iskazuju u obrascu S-PR-RAS ne preuzimaju izravno iz glavne knjige. Riječ je o grupi statističkih podataka.

1. UVOD

2. OBRAZAC S-PR-RAS-NPF

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo