Davanje netočnih podataka o trgovačkom društvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Davanje netočnih podataka o trgovačkom društvu
Stranica:
156.
Autor/i:
Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Sažetak:

U skladu s europskim rješenjima temeljni se kapital može povećati i ulozima u stvarima odnosno u pravima, a da se pritom ne provodi revizija povećanja temeljnog kapitala, uz određene pretpostavke pod kojima je takvo povećanje temeljnog kapitala moguće. Svi članovi uprave i izvršni direktori društva mogu osobno solidarno odgovarati onim vjerovnicima kojima su dali netočne podatke za štetu koja im je time počinjena. U članku se razmatra pojedinačna i kolektivna odgovornost organa trgovačkih društava za predmetno kazneno djelo.

1. Uvod

2. Kazneno djelo – davanje netočnih podataka (čl. 624. ZTD-a)

3. Utvrđivanje pojedinačne kaznene odgovornosti članova organa trgovačkih društava

4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #ZTD