IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 9.2010
Članak:
IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI
Stranica:
42.
Autor/i:
Sažetak:

1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU

2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

3. PREGLED VEZNIH OZNAKA PRI POPUNJAVANJU NALOGA ZA PLAĆANJE

4. VODEĆI BROJEVI BANAKA

5. OIB U PLATNOM PROMETU

6. STOPA ZATEZNE I UGOVORNE KAMATE

6.1. PREGLED STOPA UGOVORNIH I ZATEZNIH KAMATA OD 1. I. 2010.

6.2. PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1982. - 2010.

6.3. ZAJMOVI, KAMATE I POREZI U 2010.

7. DEVIZNO POSLOVANJE

7.1. STRANA GOTOVINA I ČEKOVI I KUNSKA GOTOVINA

7.1.1. Naplata

7.1.2. Plaćanje

7. 2. DEVIZNA BLAGAJNA

7. 3. UNOŠENJE I IZNOŠENJE STRANE GOTOVINE I ČEKOVA I KUNA

7. 4. ČLANCI I PROPISI IZ PODRUČJA DEVIZNOG POSLOVANJA

Hashtags:
#Devizno, #PoslovanjeInozemstvo