Godišnji popis (inventura)

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2010
Članak:
Godišnji popis (inventura)
Stranica:
2.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu da neprofitna organizacija na kraju godine obvezno uskladi knjigovodstveno stanje imovine i obveza sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Potreba i važnost provedbe redovitog popisa cjelokupne imovine i obveza za neprofitne pravne osobe neupitna je, a propisana obveza popisa na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine omogućuje utvrđivanje stvarnog stanja imovina i obveza na 31. prosinca. Popis imovine i obveza omogućuje i kontrolu pravilnosti rada i rukovanja svih onih kojima je imovina povjerena na čuvanje i rukovanje.

1. Inventura – popis imovine i obveza
2. Predmet popisa
3. Osnivanje i zadatci popisnog povjerenstva
4. Plan i organizacija popisa
5. Povjerenstvo za popis i popis
6. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu
7. Odlučivanje o popisnim razlikama
8. Popisne razlike

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo