Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2010. u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2010
Članak:
Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2010. u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
7.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Neprofitne organizacije koje svoje poslovne događaje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva moraju provjeriti jesu li sve poslovne promjene iskazane, jesu li obuhvaćene pravilnim obračunskim razdobljima, jesu li istovrsne poslovne promjene knjižene istovrsno i još niz drugih stvari. U ovom se članku pojašnjava provjera podataka iskazanih u dvostavnom knjigovodstvu. Osobe koje vode jednostavno knjigovodstvo trebaju pristupiti provjeri iskazanih podataka u svojim poslovnim knjigama. Sadržaj podataka koji provjeravaju jednak je kao i kod dvostavnog knjigovodstva, no trebaju uvažiti činjenicu da se podatci u poslovne knjige upisuju prema novčanom načelu. Upozoravamo neprofitne organizacije na promjenu njihova položaja u sustavu poreza na dodanu vrijednost od početka 2010.

1. Imovina
2. Obveze
3. Prihodi
4. Rashodi
5. Vlastiti izvori

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo