Jednostavno ili dvostavno neprofitno knjigovodstvo za 2011.

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2010
Članak:
Jednostavno ili dvostavno neprofitno knjigovodstvo za 2011.
Stranica:
21.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Svake godine svaka pravna osoba koja svoje poslovne promjene iskazuje u sustavu neprofitnog računovodstva treba preispitati način bilježenja poslovnih promjena za godinu koja slijedi izvještajnu godinu odnosno treba utvrditi hoće li te godine rabiti jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo. Ona pritom treba poštovati parametre i granične svote koje su uređene računovodstvenim propisom.

1.Uvod
2. Pravni okvir
3. Prihodi i imovina
4. Obvezni i dragovoljno odabrani knjigovodstveni sustav
5. Obavještavanje o knjigovodstvenom sustavu izvještajne godine
6. Financijsko izvještavanje
7. Zaključak

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo