Promjene u registru neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2010
Članak:
Promjene u registru neprofitnih organizacija
Stranica:
26.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Od 2009. sve pravne osobe koje svoje poslovne događaje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva trebaju biti, osim što su upisane u svoj izvorni registar koji je uređen posebnim zakonima na temelju kojih su osnovane, upisane i u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija. U zadnje navedeni registar obvezno se moraju prijaviti i promjene prethodno važećih podataka. Jedna od mogućih promjena krajem svake godine odnosno početkom sljedeće godine je i promjena podataka koja se odnosi na računovodstveni položaj neprofitne organizacije.

1. Uvod
2. Sadržaj registra i obveznici upisa u registar
3. Upis u registar
4. Promjene podataka u registru
5. Brisanje iz registra

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo