RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Bilješke uz financijska izvješća sastavni su dio kompleta financijskih izvješća velikih, srednjih i malih trgovačkih društava, kao i konsolidiranih financijskih izvješća. U RRiF-u br. 1/11. objavili smo članke o bilanci, RDG-u, ostalom sveobuhvatnom dobitku i o promjenama kapitala. U članku se daje skraćeni oblik mogućeg sadržaja Bilješki uz financijska izvješća sastavljenog u skladu s HSFI 1 odnosno s MRS-om 1, koji će upotpuniti financijska izvješća.

1. Obveza sastavljanja bilješki
2. Kratki sadržaj bilješki
3. Primjeri bilješki

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)