RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Bilješke uz financijska izvješća sastavni su dio kompleta financijskih izvješća velikih, srednjih i malih trgovačkih društava, kao i konsolidiranih financijskih izvješća. U RRiF-u br. 1/11. objavili smo članke o bilanci, RDG-u, ostalom sveobuhvatnom dobitku i o promjenama kapitala. U članku se daje skraćeni oblik mogućeg sadržaja Bilješki uz financijska izvješća sastavljenog u skladu s HSFI 1 odnosno s MRS-om 1, koji će upotpuniti financijska izvješća.

1. Obveza sastavljanja bilješki
2. Kratki sadržaj bilješki
3. Primjeri bilješki

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)