Izvješća o isplaćenim plaćama na obrascima ID i R-Sm u 2011.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Izvješća o isplaćenim plaćama na obrascima ID i R-Sm u 2011.
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Za plaće isplaćene u siječnju, za prosinac ili za neki prethodni mjesec 2010. sastavlja se izvješće o isplaćenim plaćama na novom obrascu ID oblikom i sadržajem propisanim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 123/10.). Rok za predaju je 15. veljače 2011. Obrazac R-Sm za plaću koja se odnosi na prosinac, iako se isplaćuje u siječnju 2011., obilježava se identifikatorom u nizu brojeva određenih za 2010. Za plaće koje se odnose na siječanj 2011. i dalje otvara se novi niz brojeva. To može biti ponovo 0001 za 2011. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Izvješćivanje porezne uprave o isplaćenim plaćama u 2011.
3. Kako dalje postupati nakon prve isplate plaće u 2011.

Hashtags:
#Dohodak, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja