Dostupnost informacija u posjedu lokalnoga i područnog (regionalnog) javnog sektora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Dostupnost informacija u posjedu lokalnoga i područnog (regionalnog) javnog sektora
Stranica:
238.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Sažetak:

U članku se analiziraju sljedeća pitanja vezana za primjenu noveliranog Zakona o pravu na pristup informacijama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te u ustanovama i trgovačkim društvima kojima su te jedinice osnivači/vlasnici: koje su od navedenih pravnih osoba obveznici primjene Zakona; u kojim se slučajevima na pristup informacijama ne primjenjuje taj zakon; koje su informacije u posjedu lokalnoga i područnog javnog sektora (ne)dostupne te pod kojim uvjetima; na koje se načine može zaštititi pravo na informaciju?

1. Uvod
2. Status pojedinih subjekata lokalnoga javnog sektora
3. Tko je u lokalnome javnom sektoru obveznik primjene ZPPI-a?
4. U kojim se slučajevima na pristup informacijama ne primjenjuje ZPPI?
5. Koje su informacije (ne)dostupne?
6. Zaštita prava
7. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo