Uz promjene Zakona o pravu na pristup informacijama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2011
Članak:
Uz promjene Zakona o pravu na pristup informacijama
Stranica:
15.
Autor/i:
Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Sažetak:

U domaćoj regulaciji prava na pristup informacijama javnog sektora tijekom 2010. došlo je do triju promjena: od 1. siječnja na snazi je novi Zakon o općem upravnom postupku; od 16. lipnja na snazi je Promjena Ustava Republike Hrvatske, koja obuhvaća i novu odredbu o pravu na informaciju; od 30. prosinca na snazi je novela Zakona o pravu na pristup informacijama. Potonja novela povod je za analizu glavnih promjena do kojih je došlo u uređenju prava na pristup informacijama javnog sektora. Navedenim promjenama obvezni su se prilagoditi ne samo dosadašnji već i novi obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, uključujući dio javnih ustanova, javne tvrtke i druge pravne osobe javnog sektora. Ujedno je dan osnovni prikaz drugih propisa kojima je uređena (ne)dostupnost informacija javnog sektora. S obzirom na primarno ekonomsku publiku časopisa, rad obuhvaća i kratki osvrt na ekonomski aspekt (ne)dostupnosti informacija.

1. Uvod
2. Glavna pitanja regulacije prava na pristup informacijama javnog sektora
3. Izvorni tekst zakona o pravu na pristup informacijama (2003.)
4. Promjena Ustava (2010.)
5. Izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama (2010.)
6. Ukratko o „ZVIŽDAČIMA“
7. Ukratko o ekonomskom aspektu (ne)dostupnosti informacija javnog sektora
8. Zaključak: aktualno stanje propisa kojima je uređena (ne)dostupnost informacija javnog sektora

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo