Konačni obračun PDV-a za 2010. u proračunskom okruženju

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2011
Članak:
Konačni obračun PDV-a za 2010. u proračunskom okruženju
Stranica:
22.
Autor/i:
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Napuštanjem tzv. institucionalnog načela oporezivanja i prelaskom na funkcionalno načelo oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, od 1. siječnja 2010. i osobe koje primjenjuju proračunsko računovodstvo mogu biti poduzetnici pa time i obveznici poreza na dodanu vrijednost. To znači da su obveznici iz navedene skupine trebali u 2010. u potpunosti primjenjivati sve odredbe odgovarajućih propisa, a jedna od obveza iz tog područja je i sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost na obrascu PDV-K. Obveza sastavljanja konačnog obračuna odnosi se samo na one proračunske osobe koje su od 1. siječnja 2010. ušle u sustav PDV-a jer su na temelju ostvarenog prometa iz prethodne, 2009., prešle prag „oporezivih“ isporuka od 85.00000 kn. Kako treba ova skupina sastaviti svoj prvi obrazac PDV-K, koje su posebnosti njegova sastavljanja i koje radnje prethode izradi konačnog obračuna, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Temeljna pravila PDV-a koja se odnose na proračunske korisnike – obveznike PDV-a
3. Najbitnije odredbe u vezi sa sastavljanjem i predajom konačnog obračuna PDV-a
4. Sadržaj obrasca PDV-K i način evidentiranja ostvarenog prometa koji ulazi u konačni obračun
5. Zaključivanje poreznih evidencija – knjiga I-RA I U-RA
6. Saldiranje pretporeza i obveze PDV-a u računovodstvenim evidencijama
7. Obrazac PDV-K za 2010.
8. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #Proračunsko