Prikaz izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona

Časopis: Pravo i porezi - 4.2011
Članak:
Prikaz izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona
Stranica:
13.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Sažetak:
Početkom ove godine donesene su izmjene i dopune Općeg poreznog zakona, koje su potaknute potrebom da se usuglase određene odredbe s napretkom tehnologije te da se osuvremeni i poboljša način predaje poreznih prijava elektroničkim putem, kao i potrebe da se usuglase odredbe Općeg poreznog zakona s Direktivom Vijeća 85/611EEZ i Direktivom Vijeća 2003/48/EZ.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo