Može li uređenje i sanacija zgrade biti osnova za stjecanje prava vlasništva na zgradi

Časopis: Pravo i porezi - 4.2011
Članak:
Može li uređenje i sanacija zgrade biti osnova za stjecanje prava vlasništva na zgradi
Stranica:
41.
Autor/i:
Sažetak:
U ovom članku analizirat će se slučaj iz sudske prakse kada je jedna pravna osoba sanirala zgradu uz suglasnost povjerenika Vlade RH za grad K., koja zgrada je bila zapaljena tijekom vojno-redarstvene akcije „Oluja“. Vlasnici zgrade su kao tužitelji zahtijevali od grada K. i pravne osobe koja je izvršila sanaciju zgrade predaju zgrade njima u posjed, čemu su se tuženici protivili, a pravna osoba koja je izvršila sanaciju zgrade istaknula je protutužbeni zahtjev za utvrđenje da je stekla pravo vlasništva predmetne zgrade i zemljišta na kojem se zgrada nalazi i zahtjev za izdavanje tabularne isprave radi uknjižbe prava vlasništva na tim nekretninama u zemljišnim knjigama na njegovo ime, a tužitelji su se protutužbenom zahtjevu protivili.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo