Položaj banke kao fiducijarnog vjerovnika

Časopis: Pravo i porezi - 4.2011
Članak:
Položaj banke kao fiducijarnog vjerovnika
Stranica:
44.
Autor/i:
Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Određena pitanja vezana za sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava, odnosno fiducijarno osiguranje, i dalje se pojavljuju u praksi. Odgovore na neka od tih pitanja u nastavku članka iznosi naša suradnica.
Hashtags:
#Ovrhe, #Pravo