Odgovornost i postupovnopravni položaj države

Časopis: Pravo i porezi - 4.2011
Članak:
Odgovornost i postupovnopravni položaj države
Stranica:
50.
Autor/i:
Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:
U ovome će članku biti riječi o javnopravnoj odgovornosti države za štetu nastalu nezakonitim ili nepravilnim radom tijela državne uprave, utvrđenu navedenom odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, koja se odluka temelji na stajalištima Europskog suda za ljudska prava. Razrada naslovljene teme obuhvatit će ustavne i druge pravne osnove odgovornosti države kao javnopravne osobe, potom postupovnopravni položaj države kao sudionika konkretnih obveznopravnih odnosa i njezinu aktivnu legitimaciju u sudskim postupcima proizašlim iz tih odnosa. Uputit će se i na stajališta Saveznog ustavnog suda SR Njemačke i Europskog suda u vezi s legitimacijom pred tim sudovima te stajalište i praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske o obvezama, opsegu i kriterijima odgovornosti države. Završno će se analizirati primjena uvodno citiranog stajališta Europskog suda u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo