Pristojbene obveze za 2011.

Časopis: Pravo i porezi - 4.2011
Članak:
Pristojbene obveze za 2011.
Stranica:
62.
Autor/i:
Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Pristojbe se definiraju kao „oblik javnih prihoda koje državna i druga tijela s javnim ovlastima ostvaruju kao naknadu za posebne, pojedinačne intelektualne, odnosno nematerijalne usluge učinjene pravnim subjektima, fizičkim i pravnim osobama, u pravilu na njihov zahtjev“. U članku se prikazuje sustav javnih pristojbi u RH, koji broji ukupno šest pristojbi: upravne pristojbe, upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, administrativne pristojbe koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i boravišne pristojbe.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo