Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010. radi javne objave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010. radi javne objave
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:

Ako je predan godišnji financijski izvještaj za 2010. samo za statističke i druge potrebe, trgovačka društva tada trebaju u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 107/07.) još sastaviti i Financijskoj agenciji (dalje: Fina) predati pojedinačni godišnji financijski izvještaj, do 30. lipnja, a obveznici konsolidacije i konsolidirani godišnji financijski izvještaj, do 30. rujna 2011. radi javne objave. Samo oni koji su to obavili do 31. ožujka, istodobno s predajom godišnjeg financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe, ispunili su zakonsku obvezu. Više o tome u nastavku članka.

1. Uvod
2. Sastavljanje i predaja godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije radi javne objave
3. Priprema i dostava dokumentacije obveznika revizije u skladu s naputkom Hrvatske revizorske komore pod nazivom Smjernica 1-2010
4. Način dostave, oblik i format te ovjeravanje dokumentacije
5. Provjera potpunosti i točnosti godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije
6. Javna objava
7. Naknadna predaja te izmjena već predanog godišnjega financijskog izvještaja

Hashtags:
#Računovodstvo