Strukturni fondovi Europske unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Strukturni fondovi Europske unije
Stranica:
112.
Autor/i:
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Sažetak:

Kako bi se mogla koristiti strukturnim fondovima EU, osnovni preduvjet koji RH mora ostvariti jest postati članicom EU. To će značiti da mora sudjelovati odnosno doprinijeti zajedničkom proračunu EU kroz članarinu u Uniji. Osim ovog uvjeta, pretpostavlja se da će do tada nacionalni zakoni biti usklađeni sa zakonima EU. Moraju postojati uspostavljene strukture državne i javne uprave za upravljanje fondovima EU te one moraju biti operativne i iskusne. Pretpostavka za uspješno korištenje strukturnim fondovima su razvijeni kapaciteti krajnjih korisnika i svih onih koji u nekoj od faza sudjeluju u sustavu provedbe fondova.

1. Vrste fondova otvorenih Hrvatskoj u uvjetima članstva
2. Kategorije intervencija
3. Strateški dokumenti
4. Razlike između pretpristupnog programa IPA i strukturnih fondova EU
5. Apsorpcijski kapacitet i zaključak

Hashtags:
#TržišteIPropisi