RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku analiziramo slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo sporno pitanje – je li trgovačko društvo steklo pravo vlasništva na stanu što ga je izgradilo društveno poduzeće – pravni prednik trgovačkog društva, na zemljištu na kojem je društveno poduzeće imalo pravo korištenja, a tijekom pretvorbe niti stan niti zemljište nisu procijenjeni u vrijednosti društvenog kapitala jer je društveno poduzeće u poslovnim knjigama stan vodilo kao nedovršenu proizvodnju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)